Mastermind met twintig kleuren

Arthur Docters van Leeuwen was een korte, maar roerige periode voorzitter van het College van procureurs-generaal. Advocaat-generaal en bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie Miranda de Meijer las zijn onder de titel Een spoor van vernieuwing opgetekende memoires.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Een spoor van verniewing

De memoires van Arthur Docters van Leeuwen beschrijven allereerst zijn jeugd en studie, waarin gebeurtenissen zijn gehighlight die zijn drijfveren hebben doen ontkiemen en richtinggevend zijn geweest in zijn gehele loopbaan. Zijn carrière begon hij bij de ministeries van Binnenlandse Zaken, Landbouw en Financiën (dat hij “een vrolijke dierentuin” noemt). Vervolgens deed hij opnieuw het ministerie van Binnenlandse Zaken aan, en daarna de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Een relatief korte, maar ook zeer roerige periode bracht hij door als voorzitter van het College van procureurs-generaal bij het Openbaar Ministerie. Zijn loopbaan sloot hij af bij de Autoriteit Financiële Markten.
De weg die Docters van Leeuwen door het loopbanenlandschap heeft afgelegd, kenmerkt zich door gedrevenheid, intellect, de nimmer aflatende honger naar complexe uitdagingen, functionele standvastigheid, drift en zijn hang naar gezelligheid en verbinding. Over zijn begintijd vertelt hij onder meer hoe hij leerde schaken met drie partijen, waarbij het noodzakelijk is om steeds weer nieuwe pacten of coalities te sluiten en hoe hij het spel Mastermind speelde met twintig kleuren (een zelfgemaakte versie). Ook deze ontwikkelde vaardigheden brengen hem ver. Hij ontpopt zich als een kundig strateeg, denkt stappen vooruit in het strakke ritme van de logica en is daarmee regelmatig zijn tegenstanders te slim af. In wonderlijk contrast daarmee is zijn spirituele kant en zijn kant als schrijver van liefdesverhalen en sprookjes. 

“Bepaalde gebeurtenissen bij het OM hielden hem nog altijd bezig”

De tijd die hij bij het OM heeft doorgebracht, mag met recht een roerige periode worden genoemd. De IRT-affaire en de parlementaire enquête van de Commissie-Van Traa; het desastreus verlopen Van Randwijck-debat; de zaak-Lancee; de gecompliceerde relatie van Docters van Leeuwen met de politie; het rechtstatelijk conflict met de toenmalige minister van Justitie en de Domburg-brief; de omvorming van het OM tot een strak hiërarchisch ingerichte organisatie en uiteindelijk zijn ontslag. In de afsluitende pagina’s waarop Docters van Leeuwen terugblikt, zijn er dingen uit zijn loopbaan bij het Openbaar Ministerie die hem nog altijd bezighouden. In het labyrint van gebeurtenissen is hij het begrip blijkbaar kwijtgeraakt en schrijft hij dat hij zich nog regelmatig de vraag stelt waarom het zo moest gaan zoals het is gegaan. 

Pikante details

Veel namen passeren in deze memoires de revue. Meer dan eens worden pikante en minder pikante details onthuld over de personen waarmee hij samenwerkte, hun eigenaardigheden en de relaties onderling, waarbij hier en daar de grenzen van betamelijkheid worden afgetast, maar tegelijkertijd meedogenloos de nieuwsgierigheid van de lezer wordt geprikkeld.
Het is een goed en toegankelijk geschreven boek, dat tot het einde toe boeit. Aan het eind blijf je wel zitten met veel vragen. Ergens in stilte hoop je dat Docters van Leeuwen zich ooit nog eens naast je nestelt voor het haardvuur, het glas met je heft en verder vertelt. Als hij er tenminste de tijd voor kan vinden om af en toe als geest bij ons rond te dwalen, want als er een hemel bestaat, dan is daar geheid een spoor van vernieuwing aan de gang.

Een spoor van vernieuwing, memoires van Arthur Docters van Leeuwen, opgetekend door Lars Kuipers, Prometheus

+ = mateloos boeiende typeringen

– = enkele saai-technische beschrijvingen van werkprocessen

Dit boek krijgt vier-en-een-halve ster

Miranda de Meijer is senior advocaat-generaal bij het ressortsparket, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant:

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top